fbpx
Close search

ZGARNIJ WEJŚCIÓWKI NA POZNAŃ MOTOR SHOW!

JUŻ 4.04 POJAWIMY SIĘ NA POZNAŃ MOTOR SHOW!

Znajdziecie nas przy stoisku 15 w hali 5A. Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs na facebooku, w którym możecie zgarnąć darmowe wejściówki!

Akcja Promocyjna – Zgarnij wejściówkę na Targi Poznań Motor Show 04.04.2024.

Zapowiadaliśmy, że szykujemy coś extra, zatem ruszamy z akcją promocyjną na Facebooku! Do wygrania jest aż 5 podwójnych wejściówek na Poznań Motor Show.

Co trzeba zrobić aby wziąć udział?

 

 1. Oznaczyć w komentarzu dotyczącym akcji promocyjnej osobę, z którą chce się jechać na Poznań Motor Show 04.04.2024.
  2. Wrzucić pod wspomnianym postem komentarz z wyjaśnieniem dlaczego to Wy powinniście dostać wejściówki.

Im ciekawszy, zabawniejszy, komentarz, tym większa szansa na wygraną. Akcja promocyjna trwa od 28.03.2024 od godziny 11.00 do 30.03.2024 do 00.00. Regulamin znajdziecie poniżej.

Regulamin akcji promocyjne ,,Zgarnij wejściówkę na Targi Poznań Motor Show’’

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem akcji promocyjnej jest JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, NIP: 952 212 66 67
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Akcja promocyjna nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją akcji promocyjnej na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
  5. Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  7. Akcja promocyjna trwa od 28.03.2024 od godziny 11.00 do 30.03.2024 do 00.00.
  8. Wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2024 o godzinie 20.00
  9. Akcja promocyjna odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/adblpolska

Zadanie

 1. Zadanie polega na oznaczeniu w komentarzu osoby, którą chcesz zabrać na Poznań Motor Show dnia 04.04.2024 oraz napisaniu dlaczego akurat Wy powinniście pojechać.
  11. W akcji promocyjnej zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
  12. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza odpowiedź zostanie wybrana przez komisję akcji promocyjnej w składzie 2 osób ze strony Organizatora.
  13. Zwycięzcy akcji promocyjnej zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
  14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
  15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w akcji promocyjnej.

Nagroda

 1. Nagrodą w akcji promocyjnej jest podwójna wejściówka na Poznań Motor Show dnia 04.04.2024
  19. Nagroda zostanie dostarczona drogą pocztową na wskazany przez Zwycięzcę adres.
  20. Organizator ma prawo oznaczyć profil Zwycięzcy na fanpage.
  21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
  21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
  22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z akcji promocyjnej.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia akcji promocyjnej prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@adbl.eu.
  24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać – Wejściówka na Poznań Motor Show- FB
  25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników akcji pormocyjnej jest jest firma JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, NIP: 952 212 66 67
  27. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
  28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/adblpolska.
  29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji akcji promocyjnej, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  31. Spory odnoszące się i wynikające z akcji promocyjnej będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
  32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji promocyjnej w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/adblpolska.
  33. Biorąc udział w akcji promocyjnej, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.