fbpx
Close search

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT Z NAMI

ADBL Get Fun Center

ul. Zawiszy Czarnego 40
05-420 Józefów

Telefon: +48 731 100 440

E-mail: szkolenia@adbl.eu

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu będzie JJPM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-940), ul. Rzeczycka 26. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań wynikających z Pana/Pani żądania wskazanego w formularzu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Pana/Pani dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane:

  a) jeśli kontakt następuje w celu odbycia szkolenia lub w związku z umówionym szkoleniem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także: ,,RODO’’), to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, albo w celu wykonania umowy,

  b) jeśli kontakt następuje w innym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem administratora danych osobowych polegającym na realizacji Pana/Pani żądania.

  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań zgodnych ze złożonym żądaniem.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy na realizację szkolenia, ewentualnie przez czas realizacji Pana/Pani żądania, z którym się Pan/Pani do nas kieruje, jak również po tym okresie, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze szkoleniem lub zgłoszonym żądaniem.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty świadczące na rzecz JJPM sp. z o.o. usługi, w tym trenerzy realizujący szkolenia, dostawcy usług IT i usług hostingowych.

  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  rozwiń >> << zwiń

  Skontaktuj się z nami

   Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu będzie JJPM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-940), ul. Rzeczycka 26. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań wynikających z Pana/Pani żądania wskazanego w formularzu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

   1. Pana/Pani dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane:

   a) jeśli kontakt następuje w celu odbycia szkolenia lub w związku z umówionym szkoleniem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także: ,,RODO’’), to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, albo w celu wykonania umowy,

   b) jeśli kontakt następuje w innym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem administratora danych osobowych polegającym na realizacji Pana/Pani żądania.

   2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań zgodnych ze złożonym żądaniem.

   3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy na realizację szkolenia, ewentualnie przez czas realizacji Pana/Pani żądania, z którym się Pan/Pani do nas kieruje, jak również po tym okresie, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze szkoleniem lub zgłoszonym żądaniem.

   4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty świadczące na rzecz JJPM sp. z o.o. usługi, w tym trenerzy realizujący szkolenia, dostawcy usług IT i usług hostingowych.

   5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

   6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   rozwiń >> << zwiń
   Contact us