fbpx
Close search

KONKURS Z REBUSEM

Ruszamy z kolejnym konkursem na Facebooku!

Za 1 miejsce na podium możecie zgarnąć cały zestaw past polerskich ADBL o pojemności 0,2 l, limitowaną serią padów EVO i maszynę polerską Dual Action o skoku 9 mm. Atrakcyjne nagrody przygotowaliśmy również dla 2 i 3 miejsca!

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie?
1. Polub nasz Funpage na Facebooku.
2. Rozwiąż rebus i dokończ go tworząc rymowankę/ powiedzenie/ wiersz/ poradę etc.
3. Umieść swoją odpowiedź pod postem konkursowym do 26.10 do końca dnia.

Im ciekawsze i zabawniejsze odpowiedzi, tym większa szansa na wygraną. Konkurs trwa od dziś do 26.10 do końca dnia. Regulamin znajdziecie poniżej.

Regulamin ,,Konkurs z Rebusem’’

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, NIP: 952 212 66 67
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a https://www.facebook.com/adblpolska
7. Konkurs trwa od 06.10.2022 od godziny 14.00 do 26.10.2022 do końca dnia.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28.10.2022 o godzinie 20.30
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/adblpolska

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu rebusu z grafiki i kontynuację hasła w formie tekstowej. Dopisanie zabawnej rymowanki/ porady/wiersza. Swoją odpowiedź należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym.
11. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
12. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez komisję konkursową w składzie 2 osób.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest:
1 Miejsce – Zestaw past polerskich ADBL Hard Cut o pojemności 0,2 l: ADBL Super Polish, ADBL Perfect Finish, ADBL AIO Hard, ADBL Soft, 4 pady EVO, maszyna polerska Roller-D09125-01.
2 Miejsce – Zestaw past polerskich ADBL Hard Cut o pojemności 0,2 l: ADBL Super Polish, ADBL Perfect Finish, ADBL AIO Hard, ADBL AIO Soft, 4 pady EVO.
3 Miejsce- Zestaw dwóch past ADBL o pojemności 0,2 l: AIO Hard, ADBL AIO Soft, aplikator Foamburger.
18. Nagrodę zostanie wysłana drogą pocztową.
19. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko, nazwę użytkownika) Zwycięzcy na fanpage.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@adbl.eu.
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać – Rebus- konkurs FB
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest jest firma JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, NIP: 952 212 66 67
27. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/adblpolska.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/adblpolska.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.