fbpx
Close search

ADBL Yeti Pearl

 • Jak umyć samochód zabezpieczony ADBL Quick Wax?

  Użycie odpowiedniej piany aktywnej nie usunie ADBL Quick Wax z powierzchni lakieru, wręcz pomoże w zmiękczeniu brudu przywartego do auta. Zalecamy używanie piany o neutralnym pH, np. ADBL Yeti lub ADBL Yeti Pearl, które nie są agresywne dla tego produktu. Po użyciu aktywnej piany, wskazane jest mycie ręczne i osuszenie pojazdu. Jeżeli produkt podczas mycia nadal działa (kropelkuje), nie ma konieczności jego aplikacji po każdym myciu, lecz nie będzie też to błędem.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz.
Jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu będzie JJPM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-940), ul. Rzeczycka 26. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań wynikających z Pana/Pani żądania wskazanego w formularzu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Pana/Pani dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane osobowe zebrane wcześniej przez JJPM sp. z o.o. w związku z umową, której dotyczy reklamacja/zgłoszenie, będą przetwarzane:

  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także: „RODO”) - w sytuacji, kiedy reklamacja/zgłoszenie jest składana na podstawie udzielonej gwarancji jakości;

  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z uzasadnionym interesem administratora danych osobowych w celu rozpatrywania pozostałych kategorii reklamacji i zgłoszeń.

  2. Poddanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji/zgłoszenia.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpatrywania reklamacji/zgłoszenia, a także po jej rozpatrzeniu, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze zgłoszonym żądaniem.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz JJPM sp. z o.o. usługi, w tym dostawcy usług IT, usług hostingowych i usług prawnych, a także dystrybutor, od którego bezpośrednio nabywał Pan produkt będący przedmiotem reklamacji/zgłoszenia.

  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także, jeśli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  rozwiń >> << zwiń