fbpx
Close search

ADBL ACID CHERRY FOAM

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz.
Jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu będzie JJPM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-940), ul. Rzeczycka 26. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań wynikających z Pana/Pani żądania wskazanego w formularzu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Pana/Pani dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane osobowe zebrane wcześniej przez JJPM sp. z o.o. w związku z umową, której dotyczy reklamacja/zgłoszenie, będą przetwarzane:

  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także: „RODO”) - w sytuacji, kiedy reklamacja/zgłoszenie jest składana na podstawie udzielonej gwarancji jakości;

  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z uzasadnionym interesem administratora danych osobowych w celu rozpatrywania pozostałych kategorii reklamacji i zgłoszeń.

  2. Poddanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji/zgłoszenia.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpatrywania reklamacji/zgłoszenia, a także po jej rozpatrzeniu, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze zgłoszonym żądaniem.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz JJPM sp. z o.o. usługi, w tym dostawcy usług IT, usług hostingowych i usług prawnych, a także dystrybutor, od którego bezpośrednio nabywał Pan produkt będący przedmiotem reklamacji/zgłoszenia.

  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także, jeśli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  rozwiń >> << zwiń